İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin Özel Yaşamından Kaynaklanan Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İşverenin işçiyi gözetme borcu, işçinin kişiliğinin korunması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. İşçinin kişiliğinin korunması, kişilik hakkına dâhil olan özel yaşamın gözetilmesini de gerektirir. Bu açıdan işveren, yönetim hakkını kullanırken, işçinin kişiliğini serbestçe geliştirebileceği özel yaşam alanına hukuka aykırı müdahalelerden kaçınmak zorundadır. Ne var ki, ister işyerinde isterse işyeri dışında gerçekleşsin, özel yaşam alanına dâhil pratiklerin işverenin iktisadi menfaatlerini zedeleme ihtimali açıktır. Bu çalışmada, işverenin, işçinin özel yaşamına dâhil olan sosyalleşme hakkı ve iletişim özgürlüğü ile sağlık ve ekonomik durumuna ilişkin talimat verebilip veremeyeceği, anılan özel yaşam pratiklerinin iş ilişkisini hangi hallerde etkileyeceği, etkilemesi halinde ise, iş sözleşmesinin feshine imkân sağlayıp sağlamayacağı tartışılmıştır. Bu yapılırken de, taraf menfaatlerinin adil bir dengeye kavuşturulması hedeflenmiştir. Adil dengenin tesisinde, iş güvencesi kapsamındaki işçinin davranışları veya yetersizliği şeklinde ortaya çıkan geçerli nedenler temel insan hakları dayanak alınarak yorumlanmaya çalışılmış, işçi ile işveren arasındaki muhtemel menfaat çatışmaları, yeri geldikçe yüksek mahkeme kararlarına yansıyan somut olaylar özelinde değerlendirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Özel Yaşam, Sosyalleşme Hakkı, İletişim Özgürlüğü, Hastalık, Aşırı Borçlanma

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3/6 (2017), 67-109

Bağlantı