Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

dc.contributor.authorSönmez, Arzu Önal
dc.contributor.authorDoksat, Neslim Güvendeğer
dc.contributor.authorDoyum, Aysegül
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:30Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Kız üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırmanın evreni İstanbul il sınırlarında yaşayan, üniversite öğrencisidir. Araştırmaya ait örneklem ise, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile gönüllülük temeline göre seçilen, Fatih (4), Şişli (5) ve Üsküdar (4) ilçelerinde yer alan toplam 13 üniversitede kayıtlı bulunan 294 kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama aşamasında kullanılan ölçekler Premenstrual Değerlendirme Formu (PDF), Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formudur. Bulgular: Çalışmaya katılanların %5.1'i (s=15) 17-19 yaş aralığında, %83,7'si (s=246) 20-23 yaş aralığında, %5.1'i (s=15) 24-26 yaş aralığında, %6.1'i (s=18) ise 27-28 yaş aralığı grubundadır. PDF'nin alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Yaş değişkeniyle, depresif duygulanım, depresif düşünceler ve DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. PDF'in alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile belirtilen kişilik yapısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre PMS'deki hormonal değişikliklerle manik/hipomanik belirtiler arasında ilişki saptanmıştır. Premenstrual belirtilerle belirtilen kişilik yapısı arasında ilişki saptanmıştır.en_US
dc.identifier.endpage560en_US
dc.identifier.issn1302-6631
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage552en_US
dc.identifier.trdizinid276553en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/276553
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2645
dc.identifier.volume18en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAnadolu Psikiyatri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titlePremenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar