Premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Kız üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom belirtileriyle yaşam boyu manik/hipomanik belirtiler ve bildirilen kişilik yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırmanın evreni İstanbul il sınırlarında yaşayan, üniversite öğrencisidir. Araştırmaya ait örneklem ise, gelişigüzel örnekleme yöntemi ile gönüllülük temeline göre seçilen, Fatih (4), Şişli (5) ve Üsküdar (4) ilçelerinde yer alan toplam 13 üniversitede kayıtlı bulunan 294 kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama aşamasında kullanılan ölçekler Premenstrual Değerlendirme Formu (PDF), Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formudur. Bulgular: Çalışmaya katılanların %5.1'i (s=15) 17-19 yaş aralığında, %83,7'si (s=246) 20-23 yaş aralığında, %5.1'i (s=15) 24-26 yaş aralığında, %6.1'i (s=18) ise 27-28 yaş aralığı grubundadır. PDF'nin alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Yaş değişkeniyle, depresif duygulanım, depresif düşünceler ve DBÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. PDF'in alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah ve uyku değişimleri ile belirtilen kişilik yapısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre PMS'deki hormonal değişikliklerle manik/hipomanik belirtiler arasında ilişki saptanmıştır. Premenstrual belirtilerle belirtilen kişilik yapısı arasında ilişki saptanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Anadolu Psikiyatri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

6

Künye