ROLE OF MANAGERS IN SOLVING CONFLICTS IN THE ORGANIZATIONS

dc.contributor.authorYarbağ, Pelin Şahin
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:33Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:33Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractÇatışma, en basit tanımı ile fikir ayrılığı demektir. İnsanın olduğu her yerde fikir ayrılıklarının yaşanabileceği, bunun da çatışmalara sebep olacağı aşikârdır. O halde birçok insanın bir arada çalıştığı, farklı kültür ve dünya görüşlerinin olduğu, farklı eğitim ve donanımlara sahip, farklı beklentiler ve amaçlar içerisinde bulundukları örgütlerde çatışmaların olması olağandır ve beklenmelidir. Bu çalışmanın başlangıcında çatışma ve örgütte çatışmanın tanımı yapılmaktadır. Çatışmaların sebepleri, kaynakları, türleri, evreleri üzerinde durarak örgütte çatışma konusunun önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. Örgütte çatışmanın fayda ve sakıncalarına değinilerek yöneticinin tercih yapmasını kolaylaştırmaya çalışılmaktadır. Çalışma boyunca sebep sonuç ilişkilerine değinilmiş, yönetici ve akademisyenler için öneriler getirilmiştiren_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.trdizinid196906en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/196906
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2694
dc.identifier.volume16en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleROLE OF MANAGERS IN SOLVING CONFLICTS IN THE ORGANIZATIONSen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar