ROLE OF MANAGERS IN SOLVING CONFLICTS IN THE ORGANIZATIONS

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çatışma, en basit tanımı ile fikir ayrılığı demektir. İnsanın olduğu her yerde fikir ayrılıklarının yaşanabileceği, bunun da çatışmalara sebep olacağı aşikârdır. O halde birçok insanın bir arada çalıştığı, farklı kültür ve dünya görüşlerinin olduğu, farklı eğitim ve donanımlara sahip, farklı beklentiler ve amaçlar içerisinde bulundukları örgütlerde çatışmaların olması olağandır ve beklenmelidir. Bu çalışmanın başlangıcında çatışma ve örgütte çatışmanın tanımı yapılmaktadır. Çatışmaların sebepleri, kaynakları, türleri, evreleri üzerinde durarak örgütte çatışma konusunun önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. Örgütte çatışmanın fayda ve sakıncalarına değinilerek yöneticinin tercih yapmasını kolaylaştırmaya çalışılmaktadır. Çalışma boyunca sebep sonuç ilişkilerine değinilmiş, yönetici ve akademisyenler için öneriler getirilmiştir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

1

Künye