İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"

dc.contributor.authorDikmen, Pınar
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:32Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:32Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractDemokratik Toplum kavramı gerek İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi gerekse Anayasa Mahkemesi açısından önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerinin birçok maddesinde bu kavramın bahsi geçmektedir. Ayrıca 1982 tarihli Türkiye Anayasası'nda, temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamaların demokratik toplum düzenine aykırı olmayacağı belirtilmiştir. Bu makalede, söz konusu terimin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında yorumlanışı tartışılmış ve analiz edilmiştir. Ek olarak her iki Mahkeme'nin güncel kararları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Varılan sonuca göre İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Mahkemesi, "Demokratik Toplum" kavramını tanımlarken farklı yolları tercih etmektedirler. Bununla birlikte uygulamada her iki Mahkeme'nin uzlaştığı bası hususlar bulunmaktadır.en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.identifier.issn2148-6638
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.trdizinid255866en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/255866
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2684
dc.identifier.volume1en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofBaşkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleİnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar