İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında "Demokratik Toplum"

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Demokratik Toplum kavramı gerek İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi gerekse Anayasa Mahkemesi açısından önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerinin birçok maddesinde bu kavramın bahsi geçmektedir. Ayrıca 1982 tarihli Türkiye Anayasası'nda, temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamaların demokratik toplum düzenine aykırı olmayacağı belirtilmiştir. Bu makalede, söz konusu terimin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında yorumlanışı tartışılmış ve analiz edilmiştir. Ek olarak her iki Mahkeme'nin güncel kararları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Varılan sonuca göre İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Mahkemesi, "Demokratik Toplum" kavramını tanımlarken farklı yolları tercih etmektedirler. Bununla birlikte uygulamada her iki Mahkeme'nin uzlaştığı bası hususlar bulunmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

1

Künye