Kariyer Yönetimi Kapsamında Eğitim ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Algıların Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri

Özet

Bu çalışmanın temel amacı kariyer yönetimi kapsamında uygulanan eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik algının çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Çalışmanın ikincil amacı ise demografik değişkenler açısından eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik algıların çalışan memnuniyetinde farklılık yaratıp yaratmadığının araştırılmasıdır. Ayrıca, araştırmaya dahil olan yerli işletmelerin ne kadar bir kısmının kariyer yönetimini insan kaynakları uygulamalarında uyguladıkları sorgulanmaktadır. Araştırma, hizmet, sanayi, ticaret ve inşaat sektörü çalışanları (440 kişi) ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde, ankete katılım sağlayan işletmelerin %29,5’inde (130 kişi) kariyer yönetimi kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu işletmelerde verilen eğitimlerin yalnızca oryantasyon ve bazı iş başı eğitimlerinden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Diğer katılımcıların (310 kişi) araştırma bulguları ise, kariyer yönetimi kapsamında eğitim geliştirme faaliyetlerine yönelik olumlu algının çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre; eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin çalışan memnuniyeti üzerinde %69 oranında etkisi olduğu görülmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, Çalışan Memnuniyeti

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

11/2 (2018), 51-68