Kannabis Kullanan Olgularda Optik Koherens Tomografi Bulguları

dc.contributor.authorDayı, Özlem
dc.contributor.authorDayı, Ali
dc.contributor.authorKurt, Emel
dc.contributor.authorKüpeli, Neşe Yorguner
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:07Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:07Z
dc.date.issued2020
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Kannabis kullanımının retina sinir lifi tabakası (RSLT) vemaküler ganglion hücre-iç pleksiform tabaka (MGH-İPT) üzerineolan yapısal etkilerinin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesiamaçlanmıştır.Yöntem: Bu prospektif, karşılaştırmalı çalışmaya Muş Devlet HastanesiPsikiyatri Polikliniği’ne başvuran ve kannabis kullanımı mevcut olan26 kişi ile bu kişilerle yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 27 sağlıklıgönüllü dâhil edilmiştir. Her iki gruba optik koherens tomografi (OKT)çekimi uygulanmıştır. OKT cihazı tarafından otomatik olarak ölçülenRSLT ve MGH-İPT kalınlıkları kaydedilerek her iki grup arasındakarşılaştırılmıştır.Bulgular: Her iki grup arasında sosyodemografik veriler açısındananlamlı bir fark saptanmadı. Ortalama retina sinir lifi kalınlığı ilesüperior, nazal ve inferior kadranlarda iki grup arasındaki fark istatistikselolarak anlamlı değilken temporal kadranda istatistiksel olarak anlamlıfark saptanmıştır (p=0,022). Maküler ganglion hücre-iç pleksiformtabaka kalınlıklarının analizinde ise her iki grup arasında ortalama,inferotemporal, inferior, inferonasal ve süperonazal kadranlardaanlamlı bir fark saptanmazken süperior ve süperotemporal kadranlardaistatistiksel olarak anlamlı incelme saptanmıştır (p=0,006; p=0,027).Sonuç: Bu bulgular kannabis kullanımının retina tabakaları üzerindeincelmeye yol açtığını desteklemektedir. Beynin kolayca izlenebilirparçası olması bakımından retina sinir lifi ve ganglion hücre tabakasınınOKT ile değerlendirilmesi kannabis kullananlarda toksik ve dejeneratifetkinin takibi açısından önemli olabilir.en_US
dc.identifier.doi10.5080/u25205
dc.identifier.endpage243en_US
dc.identifier.issn1300-2163
dc.identifier.issn2651-3463
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.identifier.trdizinid444031en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5080/u25205
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/444031
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2434
dc.identifier.volume31en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürk Psikiyatri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKannabis Kullanan Olgularda Optik Koherens Tomografi Bulgularıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar