Kannabis Kullanan Olgularda Optik Koherens Tomografi Bulguları

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Kannabis kullanımının retina sinir lifi tabakası (RSLT) vemaküler ganglion hücre-iç pleksiform tabaka (MGH-İPT) üzerineolan yapısal etkilerinin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesiamaçlanmıştır.Yöntem: Bu prospektif, karşılaştırmalı çalışmaya Muş Devlet HastanesiPsikiyatri Polikliniği’ne başvuran ve kannabis kullanımı mevcut olan26 kişi ile bu kişilerle yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 27 sağlıklıgönüllü dâhil edilmiştir. Her iki gruba optik koherens tomografi (OKT)çekimi uygulanmıştır. OKT cihazı tarafından otomatik olarak ölçülenRSLT ve MGH-İPT kalınlıkları kaydedilerek her iki grup arasındakarşılaştırılmıştır.Bulgular: Her iki grup arasında sosyodemografik veriler açısındananlamlı bir fark saptanmadı. Ortalama retina sinir lifi kalınlığı ilesüperior, nazal ve inferior kadranlarda iki grup arasındaki fark istatistikselolarak anlamlı değilken temporal kadranda istatistiksel olarak anlamlıfark saptanmıştır (p=0,022). Maküler ganglion hücre-iç pleksiformtabaka kalınlıklarının analizinde ise her iki grup arasında ortalama,inferotemporal, inferior, inferonasal ve süperonazal kadranlardaanlamlı bir fark saptanmazken süperior ve süperotemporal kadranlardaistatistiksel olarak anlamlı incelme saptanmıştır (p=0,006; p=0,027).Sonuç: Bu bulgular kannabis kullanımının retina tabakaları üzerindeincelmeye yol açtığını desteklemektedir. Beynin kolayca izlenebilirparçası olması bakımından retina sinir lifi ve ganglion hücre tabakasınınOKT ile değerlendirilmesi kannabis kullananlarda toksik ve dejeneratifetkinin takibi açısından önemli olabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türk Psikiyatri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

31

Sayı

4

Künye