Kurumsal Teori Perspektifinden EFQM Modelinin Stratejik İKY Üzerine Etkisi, Ampirik Bir Çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), kuruluşlarda sürdürülebilir rekabet avantajı sağlanması için insan faktörünün işletme süreçlerinde en önemli faktör olarak görülmesini önermektedir. Bu süreçler arasında işletmelerde uygulanan kalite mükemmelliği süreçleri de bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kuruluşlarda European Foundation for Quality Management (EFQM) modeli kullanımı ile Stratejik İKY uygulamaları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. EFQM modeli uygulayan ve uygulamayan 260 işletmenin orta düzey ve üst düzey yönetici ve genel müdürlerine bir anket yapılmıştır. Bu çalışmada, EFQM modelinin yayılımı konusunda yetkili kuruluş olan Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’nin toplam 732 üyesinden 260 işletme araştırmaya katılmıştır. Stratejik İKY ile ilgili sonuçlara kurumsal teori açısından bakılan bu çalışmada, EFQM modelinin kullanılmasıyla araştırmada seçilen stratejik İKY uygulamaları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etki bulunmuştur. EFQM modeli kullanma süresi ile seçilen stratejik insan kaynakları uygulamaları üzerinde yine pozitif ve anlamlı bir etki bulunmuştur. Bu araştırma sonuçları, EFQM modeli kullanılmasının işletmelere kurumsal düzeyde katkı yapabileceğini göstermektedir. Ancak işletmelerin kalite kültürünü içselleştirmek yerine şekilciliğe kaçarak normatif ve özellikle baskıcı eş biçimlilik sebebiyle kalite mükemmelliği modellerini benimsemiş olma riski de dikkate alınmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

EFQM Modeli, Mükemmellik Modelleri, Stratejik İKY, Eş Biçimlilik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye