İşletmelerde Küresel Rekabet Avantajına Yönelik Yeni Liderlik Tipi: Dönüştürücü Liderlik

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Değişim, çağımızın hızlı gelişen dünyasında en temel faktör halini almıştır. Bu durum, işletmeler için bugüne kadar alışılagelen liderlik anlayışını da değiştirmiş; küresel rekabet koşullarına ve yeni ekonomik düzene ayak uydurabilen farklı bir liderlik tarzı gündeme gelmiştir. Dönüştürücü liderlik olarak öne çıkan bu yeni liderlik tipolojisi, küreselleşme ile oluşan dönüşümleri karşılayabilecek kapasiteye sahip özellikler taşımaktadır. Bu nedenle, dönüştürücü liderlik, bilgi çağının ön plana çıkan liderlik yeni tarzı olarak gündeme gelmiş bulunmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dönüştürücü Liderlik, Küreselleşme, Küresel Rekabet, Yeni Liderlik Anlayışı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (6), 1, 2013

Bağlantı