Yerleştirme Sanatında Yansıtım Hizalama İle Artırılmış Gerçeklik Tasarımları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Mekân ve sanat eseri arasındaki ilişki, fikrin sadece uygulamasından ibaret olmayıp her iki kavramın da birbirleriyle etkileşim içinde oldukları bir dönüşümdür. Teknolojinin bu dönüşüm içindeki yeri yerleştirme sanatında ekranların ve hareketli görüntülerin giderek daha fazla kullanılmasıyla güçlenmiş ve günümüzde teknoloji bu sanat akımının anahtarı haline gelmiştir. Sanal imgeleri eş zamanlı olarak gerçek dünya nesneleri üzerinde gösteren teknolojiler olarak tanımlanan Artırılmış Gerçeklik çalışmaları bilim ve teknolojide olduğu kadar yerleştirme sanatında da kendine yepyeni uygulama alanları bulmuştur. Günümüzde Yansıtım teknolojisi özellikle mimari yapılar ve 3 boyutlu nesneler üzerine yansıtılan hareketli grafik ve görüntüler aracılığıyla sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, sayısal görüntüler ve gerçek nesneler arasında kusursuz bir hizalama zorunluluğu nedeniyle Yansıtım Hizalama olarak adlandırılan gösterim tekniğini tartışmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yansıtım Hizalama, Artırılmış Gerçeklik, Projeksiyon Gösterim

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 4(1), 2010, 99-121

Bağlantı