Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama

Özet

Yaratıcı muhasebe hileleri ve finansal bilgilerin manipülasyonu, günümüzde birçok işletme paydaşını derinden etkilediğinden önemli bir konuma sahip olmuştur. Bu çalışmada öncelikle manipülasyon, hile, muhasebe manipülasyonu ve yaratıcı muhasebe hileleri gibi kavramlara değinilmiştir. Daha sonra yaratıcı muhasebe hileleri ve finansal bilgilerin manipülasyonu türlerine ve yöntemlerine odaklanılmıştır. Takibinde yaratıcı muhasebe hileleri ve finansal bilgilerin manipülasyonu konularıyla ilgili literatür incelenmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında mülakat yöntemi kullanılmıştır. Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve iç denetçi meslek mensuplarına yaratıcı muhasebe hileleri ve finansal bilgilerin manipülasyonu konularını kapsayan mülakat soruları yöneltilmiştir. Çalışmada muhasebe manipülasyonu sebepleri olarak iç kontrol sistemlerinin yetersizliği, bağımsız denetim ekibinin yetersizliği, yöneticilerin çıkarları, zayıf bir yönetim yapısının olması, muhasebe mesleğini yapanların kişisel beklentileri, kariyer ve maddi kaygıları yanında, yeterli mesleki bilgi ve birikime sahip olmaması, işletmelerin üçüncü şahıslara mali tablolarını daha kabul edilebilir göstermek istemesi, işletmelerin mali kaynak bulma kaygısı gibi sonuçlar bulunmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Muhasebe Hilesi, Manipülasyon, Denetim, İç Denetçi, SMMM

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 9/1 (2016), 1-18