İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi

dc.contributor.authorTop, Seyfi
dc.contributor.authorÖner, Akın
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:44Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:44Z
dc.date.issued2008
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractGünümüzde işletmelerin öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri sebebiyle bir takım sorumluluklar üstlenmesi gerekir. İşletmelerin ahlaki değerleri ile birlikte sosyal sorumluluklarının da önemi giderek artması, esas olan insan mutluluğu ve refahını artırma anlayışının işletmelerde yavaş yavaş yerleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle işletmeler, toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının gelişmesine yönelik çeşitli strateji ve projeler ortaya koymaktadırlar. Bu çalışmada, akademik çevrelerin teorik gelişimi ile genel toplumsal çevre tarafından kabul gören işletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımları incelenmiştir. Ortaya konan sosyal sorumluluk yaklaşımlarının toplumsal hayata olan etkileri ele alınmıştır.en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.identifier.issn1303-9245
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.trdizinid81878en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/81878
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2795
dc.identifier.volume4en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofZonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleİşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar