İşletme Perspektifinden Sosyal Sorumluluk Teorisinin İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde işletmelerin öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri sebebiyle bir takım sorumluluklar üstlenmesi gerekir. İşletmelerin ahlaki değerleri ile birlikte sosyal sorumluluklarının da önemi giderek artması, esas olan insan mutluluğu ve refahını artırma anlayışının işletmelerde yavaş yavaş yerleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle işletmeler, toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının gelişmesine yönelik çeşitli strateji ve projeler ortaya koymaktadırlar. Bu çalışmada, akademik çevrelerin teorik gelişimi ile genel toplumsal çevre tarafından kabul gören işletmelerin sosyal sorumluluk yaklaşımları incelenmiştir. Ortaya konan sosyal sorumluluk yaklaşımlarının toplumsal hayata olan etkileri ele alınmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

7

Künye