Siyah Havuç, Vişne ve Nar Konsantrelerinin Streptococcus mutans’ın Biyofilm Oluşturma Özelliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Diş çürüğünün önlenmesi amacı ile çürük yapıcı mikroorganizmaların ağız ortamından uzaklaştırılmasında kullanılan antibakteriyel ajanların yan etkileri, insanların sağlık ihtiyaçları için tamamlayıcı ve alternatif tedavilere olan ilgisini artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yetiştirilebilen siyah havuç, nar ve vişne konsantrelerinin; Streptococcus mutans’ın biyofilm oluşturma özelliği üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda siyah havuç, vişne, nar konsantreleri (%100) ve S. mutans ATCC 25175 kökeni kullanıldı. Siyah havuç, vişne ve nar konsantrelerinin antibakteriyel aktivitesinin kontrol edilebilmesi için minimal inhibitör konsantrasyon değerleri tespit edildi. Biyofilm oluşturma aktivitesine etkisinin kontrol edilebilmesi için kristal viyole boyama metodu kullanıldı. Bakteriyel süspansiyonlar, Triptik soy broth (Oxoid) besi yeri kullanılarak hazırlandı ve OD (Optical Density) 600 nm’de 0,5 McFarland turbidite standartı (1,5x108 CFU/mL) olacak şekilde hazırlandı. Bulgular: Siyah havuç, vişne ve nar konsantreleri S. mutans’a karşı antibakteriyel etki göstermemiştir. Konsantrelerin S. mutans’ın biyofilm oluşturma özelliği üzerine etkisi incelendiği zaman konsantreler ve negatif kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmektedir(p<0,05). Yapılan ikili incelemelerde 24. saatten sonra nar konsantresi, 48 saatten sonra vişne konsantresi ile negatif kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmektedir(p<0,008). Siyah havuç ile negatif kontrol grubu arasında 96. saat sonuna kadar istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir(p>0,008). Sonuç: Siyah havuç konsantresi bakteri çoğalmasını inhibe etmezken, biyofilm oluşumunu 96. saat sonuna kadar baskılamaktadır. Ülkemizde bol miktarda bulunan siyah havucun biyofilm oluşumunu bozucu etkileri göz önünde bulundurularak, çocukların sıklıkla tükettiği sakız, pastil gibi ürünlerin içerisine alternatif etken madde olarak kullanılabilirliği ilerleyen çalışmalarda araştırılmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyofilm, Streptokokus mutans, Meyve

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2021;27(3):393-8