Son 50 Yılda Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin son 50 yılı kronolojik bir yaklaşım içerisinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Dönemin başlangıcında liberal politikadan yeniden korumacı politika anlayışına geçildiği ve kalkınma planları ile bu anlayışın devam ettirildiği görülmüştür. 1980 yılından itibaren yeniden piyasa ekonomisi adı altında liberal ekonomi politikaları uygulamasına dönülmüştür. Dışa dönük sanayileşmenin esas alındığı bu uygulamada ekonomide dışa açılım sağlanmış, güçlü iktidar yapısının da etkisiyle siyasi istikrar ve güven yerine getirilmiş, ekonomi özellikle dış ticarette öenmli büyümeler kaydetmiştir. 1980 döneminde başlayan bu politika uygulaması esasen günümüze kadar devam ettirilmiştir. Daha sonra yapılan değişiklikler sadece bozulan makroekonomik dengelerin sağlanmasına yönelik olmuştur. Önümüzdeki dönemde de söz konusu politikaların devam ettirileceğini beklemek yanlış olmayacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Liberal, Korumacı, Dış Ticaret, Büyüme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 2(1),2008, 128-143

Bağlantı