Örgütsel Ekoloji Kuramına Güncel Bir Bakış: Kamu İktisadi Teşekküllerinin Küresel Pazarlardaki Rolü

dc.authorid298445en_US
dc.contributor.authorCoşar, Bora
dc.date.accessioned2021-12-27T10:42:31Z
dc.date.available2021-12-27T10:42:31Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu makalede Hannan ve Freeman tarafından ortaya konan ve bulunduğu dönemin önemli bir boşluğunu dolduran örgütsel ekoloji kuramının ve yaklaşımlarının, günümüzün küresel pazarlarında geçerliliği olmadığı savunulmuş ve buna bağlı olarak güncel bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda günümüzün büyük güçleri olarak bilinen kamu iktisadi teşekkülleri incelenmiş ve onların pazarlardaki baskın konumu göz önünde bulundurulmuştur. Bu örgütlerin hem pazardaki diğer firmalara rakip olması hem de devlet olarak kanun koyucu şeklinde yer almasıyla, örgütsel ekolojinin doğal seçilim sürecinin anlamını yitirdiği ve bu durumun bu örgütlerin seçiciliği altında yapay seçilim süreci olarak pazarları şekillendirdiği savunulmaktadır.Bu bağlamda kuramın diğer yaklaşımları da eleştirilmiş ve konuyla ilgili yeni yaklaşımlar önerilmiştir.en_US
dc.identifier.citationErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 58, (2021) 86-106en_US
dc.identifier.issn1301-3688
dc.language.isotren_US
dc.publisherErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectÖrgütsel Ekolojien_US
dc.subjectYapay Seçilimen_US
dc.subjectYapısal Esnekliken_US
dc.subjectKamu İktisadi Teşekküllerien_US
dc.titleÖrgütsel Ekoloji Kuramına Güncel Bir Bakış: Kamu İktisadi Teşekküllerinin Küresel Pazarlardaki Rolüen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
23 Örgütsel Ekoloji Kuramına Güncel Bir Bakış Kamu İktisadi Teşekküllerinin Küresel Pazarlardaki Rolü.pdf
Boyut:
1001.44 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: