Örgütsel Ekoloji Kuramına Güncel Bir Bakış: Kamu İktisadi Teşekküllerinin Küresel Pazarlardaki Rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makalede Hannan ve Freeman tarafından ortaya konan ve bulunduğu dönemin önemli bir boşluğunu dolduran örgütsel ekoloji kuramının ve yaklaşımlarının, günümüzün küresel pazarlarında geçerliliği olmadığı savunulmuş ve buna bağlı olarak güncel bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda günümüzün büyük güçleri olarak bilinen kamu iktisadi teşekkülleri incelenmiş ve onların pazarlardaki baskın konumu göz önünde bulundurulmuştur. Bu örgütlerin hem pazardaki diğer firmalara rakip olması hem de devlet olarak kanun koyucu şeklinde yer almasıyla, örgütsel ekolojinin doğal seçilim sürecinin anlamını yitirdiği ve bu durumun bu örgütlerin seçiciliği altında yapay seçilim süreci olarak pazarları şekillendirdiği savunulmaktadır.Bu bağlamda kuramın diğer yaklaşımları da eleştirilmiş ve konuyla ilgili yeni yaklaşımlar önerilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Örgütsel Ekoloji, Yapay Seçilim, Yapısal Esneklik, Kamu İktisadi Teşekkülleri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 58, (2021) 86-106

Bağlantı