Vekâlet Teorisi Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma

dc.contributor.authorBal, Feride
dc.contributor.authorUfacık, Ozan Emre
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:50Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:50Z
dc.date.issued2023
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractÖrgütlerin büyümesi ve karmaşıklaşması örgüt yönetiminin her alanda bilgi sahibi olmasını da gerekli hale getirmektedir. Örgütlerin, bu süreci doğru bir şekilde devam ettirebilmesi için başta yönetsel alanlar olmak üzere tüm birimlerde uzman ve yeterli kişileri istihdam etmesi gerekmektedir. Ancak bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda geliştirilen vekâlet kuramı bu gibi sorunları tartışmaktadır. Bu çalışma kapsamında da vekâlet teorisinin titiz bir şekilde incelenebilmesi için Web of Science veri tabanında yer alan 2013-2022 yılları arasındaki çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma kapsamında bibliyometrik analiz yapılarak 1573 makale incelenmiştir. Modern örgüt yapılarının gelişimiyle beraber, vekâlet teorisinin öneminin daha da arttığı ve çalışma kapsamında vekâlet teorisinin birçok kavram ile ilişkilendirilerek daha fazla incelendiği görülmüştür. Çalışmada elde edilen bulguların gelecekte vekâlet teorisi üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılara güçlü bir temel sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma, verilerin değerlendirmeye alındığı dönem ve yalnızca Web of Science veri tabanında yer alan işletme ve yönetim alanındaki makaleler ile sınırlıdır.en_US
dc.identifier.doi10.18074/ckuiibfd.1356920
dc.identifier.endpage1670en_US
dc.identifier.issn1308-5549
dc.identifier.issn2147-4206
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1650en_US
dc.identifier.trdizinid1220580en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1356920
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1220580
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2287
dc.identifier.volume13en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÇankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleVekâlet Teorisi Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırmaen_US
dc.typeOtheren_US

Dosyalar