Vekâlet Teorisi Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Örgütlerin büyümesi ve karmaşıklaşması örgüt yönetiminin her alanda bilgi sahibi olmasını da gerekli hale getirmektedir. Örgütlerin, bu süreci doğru bir şekilde devam ettirebilmesi için başta yönetsel alanlar olmak üzere tüm birimlerde uzman ve yeterli kişileri istihdam etmesi gerekmektedir. Ancak bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda geliştirilen vekâlet kuramı bu gibi sorunları tartışmaktadır. Bu çalışma kapsamında da vekâlet teorisinin titiz bir şekilde incelenebilmesi için Web of Science veri tabanında yer alan 2013-2022 yılları arasındaki çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma kapsamında bibliyometrik analiz yapılarak 1573 makale incelenmiştir. Modern örgüt yapılarının gelişimiyle beraber, vekâlet teorisinin öneminin daha da arttığı ve çalışma kapsamında vekâlet teorisinin birçok kavram ile ilişkilendirilerek daha fazla incelendiği görülmüştür. Çalışmada elde edilen bulguların gelecekte vekâlet teorisi üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılara güçlü bir temel sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma, verilerin değerlendirmeye alındığı dönem ve yalnızca Web of Science veri tabanında yer alan işletme ve yönetim alanındaki makaleler ile sınırlıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

4

Künye