Mimarlıkta Bilimsel Bilgi Üretiminde Deneysel Yaklaşımlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Makalede, Mimarlık alanındaki deneysel çalışmaların mimarlık bilgisinin üretimindeki yeri tartışılmaktadır. Mimarlık bilgisi hem bilimsel hem de felsefi ortamdan beslenir: madde/uzay bilimindeki keşifler, teknolojik değişimler mimarlığı doğrudan etkiler. Aynı zamanda, mimarlığın konusu insan ve toplum olduğu için beden, algı ve bunun gibi konulardaki felsefi yaklaşımlar da mimarlığı etkiler. Makale, öncelikle bilimsel ve felsefi bilginin sınırları; deneysel ve pratik bilginin bilimselliği; deneysel/pratik bilginin gerçeklik alanı ile ilişkisi gözden geçirilmekte; ardından mimarlık alanında, çevresel ve malzemenin doğasına ilişkin dışsal ve içsel kuvvetlerin kentsel örüntü ve biçime etkisini araştıran deneysel çalışmalarda üretilen bilginin türü tartışılmaktadır. Sonuç bölümünde, mimarlık bilgisinin üretiminde bilimsel deneysel çalışmaların felsefi düzlemde kavram oluşturma gücü ortaya konmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mimarlıkta Bilimsel Bilgi, Mimarlıkta Felsefi Bilgi, Mimarlıkta Deneysel Bilgi, Mimarlıkta Deney, Mimarlık Epistemolojisi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 8(1) 2015, 93 – 112