Deniz Dibi Tarama Malzemesinin Faydalı Kullanımı İçin Yıkama-Eleme Tesisi Tasarımı Ve Yıkama-Eleme Prosesi Atıksuyunun Yönetimi

Özet

Deniz dibi tarama faaliyetlerinden kaynaklanan dip tarama malzemelerinin (DTM) yönetimi küresel bir sorundur. Ülkemizde DTM’ler genellikle dökü gemileriyle açık denize boşaltılmakta ve sucul ortam için ciddi bir risk teşkil etmektedir. Bu çalışmada, dip tarama faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan DTM’lerin ve yıkama atıksularının karakterizasyonu belirlenmiş ve DTM’nin beton uygulamalarında ince agrega olarak faydalı kullanımı için bir yıkama-eleme tesisi tasarımı yapılmıştır. Ayrıca, kurulması planlanan yıkama-eleme tesisinin pilot bölgeler için maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile DTM’nin yıkama-eleme ön işlemine tabi tutulması durumunda yüksek klorür, sülfat ve su içeriğinin giderilerek ince agrega olarak beton çalışmalarında kullanılabileceği, oluşan yıkama-eleme atıksuyunun kanalizasyona/denize deşarjına risk oluşturacak herhangi bir kirletici içermediği belirlenmiştir. Olası 1.500 m3/gün kapasiteli bir DTM yıkama-eleme tesisinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin sırasıyla 6.753.600 TL ve 2.366.810 TL ve birim maliyetinin ise 6,3 TL/ton olacağı tahmin edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Deniz Dibi Tarama Malzemesi, Faydalı Kullanım, Yıkama-Eleme Tesisi, Atıksu Karakterizasyonu, Atıksu Yönetimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 735~747, 2018