Reklam ve Algı İlişkisi: Reklam Metinlerinin Alımlanmasında Duyu Organlarının İşlevleri Hakkında Bir İnceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İnsanların çevreleri ile bağlantı kurmaları, ihtiyaçlarını karşılamaları, yaşamlarını sürdürebilmeleri için duyu organlarına ve duyu organları aracılığı ile edindikleri algılara ihtiyaçları vardır. İnsanın dış dünya ile etkileşimine açılan yegâne pencere insanlarda bulunan algı kapıları konumundaki duyu organlarıdır. 'Beş duyu organı' olarak bilinen algı kapıları insanın hem etkileme hem etkilenme aracı olarak işlev görmektedir. Tatma, dokunma, işitme, koklama ve görme hassasiyetine dayalı söz konusu aracılar insan psikolojisinin zaafları ve estetik kaygıları üzerine kurulu bir yanılsama oluşturur ve bu sanrı tecimsel alanda profesyonelce kullanılmaktadır. Bu aktörlerin başında reklam verenler ve dolayısıyla reklam ajansları gelmektedir. Bu çalışma reklam ve algı ilişkisine belirim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu belirleme reklamın tanımlanmasından algı kavramına, duyu organlarının yapısından bunların dış dünyanın algılanmasındaki işlevlerine, reklam türleri ve duyu organı etkileşiminden tüketici ilişkilerine doğru uzanan çok boyutlu bir alan üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnsan Algısı, Reklam, Duyu Organları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi/ Journal of Social Sciences (6), 1, 2013

Bağlantı