İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvencesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İş sağlığı ve güvenliği çalışma yaşamının vazgeçilmez bir kurumu olup bunda özellikle de işverenlere önemli kimi yükümlerin ve sorumlulukların düştüğü bilinir. İşverenler bunları değişik yasal yöntemlerle yerine getirirler. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme de bu yollardan birisidir. Ancak anılan kimselere tanınan görev, yetki ve yükümlülükler bu kişilerin işverenin hoşuna gitmeyecek tavırlar sergilemesini de gerektirebilir. Böylesi hallerde ise bunların işverenin işten atma ve sair hukuka aykırı tutumuna karşı özel bir güvenceyle donatılmasını gerektirmektedir. Böyle bir güvence sistemimize ilk kez 6645 sayılı Kanun md.1 ile 6331 sayılı İSGK.8 hükmünde yapılan değişiklikle getirilmiştir. Konunun ayrıntıları ise aşağıda sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Özel Güvence, İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Sonlandırılması, Hak Kaybı, Sözleşme Ücreti

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/2 (2015), 11-38

Bağlantı