Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: Cds Primleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

Özet

1900’lü yıllardan itibaren özellikle yabancı yatırımcılara, ülke ekonomileri ve tahvil ihraç eden kurumlar hakkında temiz bilgi sunma amacıyla örgütlenen kredi derecelendirme kuruluşları 1980’lerden sonra daha da etkili bir yapıya bürünmüştür. Ancak derecelendirme kuruluşları fonksiyonlarını icra ederken barındırdıkları birtakım özelliklerden dolayı eleştirilerin odağı olmaya başlamışlardır. Eleştirilerin ana odağında bu kuruluşların en önemli ilkelerinden de biri olan tutarlılık yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı kredi derecelendirme kuruluşlarına yöneltilen eleştirilerin haklılığını değerlendirmektir. Bu kapsamda CDS primleriyle kredi derecelendirme notları karşılaştırılarak bir yargıya varmaya çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kredi derecelendirme kuruluşları, CDS primleri, Kredi notu

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 13, Yıl 13, Sayı 1, 2017

Bağlantı