BRICS Ülkelerinin İklim ve Çevre Politikaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Ulus ötesi sorunların çözümü için devletlerin kolektif hareket etmesi gerekmekte olup, en önemli küresel problemlerden biri de iklim değişikliği ve çevresel bozulmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası anlaşma ve protokollerden farklı olarak devletler bireysel olarak da girişimler başlatmakta; sera gazı salınımı, karbondioksit emisyonu, yenilenebilir enerjinin kullanımı gibi konularda verilen taahhütleri yerine getirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Yükselen güçler olarak karşımıza çıkan ve uluslararası politikada inisiyatif alma arzusunda olan BRICS ülkeleri de iklim konusunda çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Nüfus, ekonomik kapasite ve yüzölçümü bakımından dünyanın büyük bir kesimini oluşturan ülkelerin bu alanda başlatacakları girişimler de büyük önem teşkil etmektedir. Araştırmada BRICS grubunun iklim ve çevre politikalarının karşılaştırılmasında ülkelerin bireysel inisiyatiflerinin yanında, Çevresel Performans Endeksi ve İklim Değişikliği Performans Endeksi verilerinden de yararlanılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

BRICS, İklim, Çevre, Enerji, Yükselen güç

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

11/2 (2018), 36-50