Otel İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Düşüncesine İşlerlik Kazandırmak: Yapısal Ve Yönetsel Özelliklerin Uygulamaya Etkisi

dc.authorid249146en_US
dc.contributor.authorÖzder, Ceren Gül Artuner
dc.date.accessioned2021-01-25T12:34:52Z
dc.date.available2021-01-25T12:34:52Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAraştırma kapsamında, otel işletmelerinde sürdürülebilirlikle ilgili karar alma, iletişim ve eğitim unsurlarının, hali hazırda çalışmakta oldukları otel işletmesinin yapısal ve yönetsel özellikleriyle etkileşiminin otel yöneticilerince değerlendirilmesi sağlanmış ve sürdürülebilirlik uygulamalarını etkileyen dinamikler keşfedilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, otel yöneticileri ve çalışanları nezdinde sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı arttırmak ve yazına katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, 5’li likert ölçeği kullanılan 29 soruluk anket, Türkiye’de faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki 800 adet orta ve üst düzey yöneticiye gönderilmiş, %34 oranında geri dönüş sağlanmıştır. Otelin yapısal ve yönetsel özellikleriyle, veri setine uygulanan faktör analizi neticesinde iletişim, eğitim ve karar alma olarak belirlenen üç boyutun ilişkisini belirlemek üzere bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile yapılan 21 adet karşılaştırmanın sonucunda otel yöneticilerinin yönetim kademesinde yükseldikçe, sürdürülebilirlik iletişimini daha olumsuz değerlendirdiği yönünde açıklama gücü zayıf bir bulguya ulaşılmıştır. Bunun neticesinde, yönetsel özelliklerin sürdürülebilirlik uygulamalarının en az bir boyutu üzerinde etkili olduğuna dair hipotez kısmi bir destek görmüştür.en_US
dc.identifier.citationHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1889-1906en_US
dc.identifier.doi10.17218/hititsosbil.427220
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.trdizinid321161en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/321161
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17218/hititsosbil.427220
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectOtelcilik Sektörüen_US
dc.subjectSürdürülebilirlik Eğitimien_US
dc.subjectSürdürülebilirlik İletişimien_US
dc.subjectSürdürülebilirlik Kararlarıen_US
dc.subjectYapısal Özellikleren_US
dc.subjectYönetsel Özellikleren_US
dc.titleOtel İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Düşüncesine İşlerlik Kazandırmak: Yapısal Ve Yönetsel Özelliklerin Uygulamaya Etkisien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
114 OTEL İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.pdf
Boyut:
455.19 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: