Diktatoryal Yönetimlerin Evrensel Yargılanma Kâbusu: İşkence Yasağı İhlâlinin Takibinde Uluslararası Normlara Bakış

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bütün toplumu tehdit eden uluslararası suçların yargılaması Uluslararası Ceza Mahkemesi veya uluslararası sözleşme veyahut ulusal metinleriyle evrensel yargı ilkesini kabul eden devletler eliyle yapılmaktadır. İnsanlığa karşı suçlar, barışa karşı suçlar, soykırım suçu, saldırı suçu, işkence suçu gibi suçlar zamanaşımına tabi olmaksızın yargılamaya konu olabilmektedir. Liderler, iktidardayken işledikleri bu tür suçlar nedeniyle kendi ülkelerinde, sığındıkları ülkede veya üçüncü bir ülkede yargılanabilecek, işledikleri fiiller cezasız kalmayacaktır. Söz konusu yargılama imkânı uluslararası belgelerle devletlere tanınmış olan evrensel yargı yetkisinden doğmaktadır. Evrensel yargı yetkisinde fiilin işlendiği yerin, fiili gerçekleştiren kişinin tâbiiyetinin önemi yoktur. Yalnızca evrensel yargı yetkisini doğuran fiilin işlenmesi bağlantı noktasının oluşmasında yeterlidir. Böylelikle devletlerin yargı yetkisi ortaya çıkar ve zanlılar her devletçe yargılanabilir hale gelir. 1984 Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri İnsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, taraf devletlere evrensel yargı yetkisi tanıyan uluslararası sözleşmelerden biri olup Hissene Habre’nin yargılanma talebinin dayanak noktasıdır. Bu kapsamda öncelikle ilk başlık altında evrensel yargılamaya konu teşkil eden suçun niteliği (I), sonrasında evrensel yargılama yetkisinin kapsamı (II) nihayetinde son başlıkta işkence yasağının ihlâl edildiği iddiasıyla yargılanması Uluslararası Adalet Divanı önüne gelen örnek ve yakın tarihli Hissene Habre davası incelenecektir (III).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşkence Yasağı, Evrensel Yargı Yetkisi, Hissene Habre, Uluslararası Suç, Birleşmiş Milletler İşkence veya Küçük Düşürücü Muamele veya Cezaların Önlenmesi Sözleşmesi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2/3 (2016), 135-154

Bağlantı