Yenidoğan Göbek Bakımında Klorheksidin, İyot Ve Alkolün Karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Atatürk Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç:Her yıl 4 milyon bebek neonatal dönemde kaybedilmektedir. Bunların %30’dan fazlasında sebep infeksiyonlardır. Ev doğumları ve kötü hijyen şartları taşıyan kliniklerde gerçekleşen doğumlarda umbilikalüdüğün invaziv patojenler ile maruziyetinde artmış risk vardır. Bu çalışmada umbilikal güdük bakımında klorheksidin, alkol ve iyot uygulamalarının bakteriyel kolonizasyon ve göbek düşme zamanı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem:Bu randomize çalışma Nisan-Temmuz 2007 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Termde doğumları gerçekleşen 90 yenidoğan klorheksidin, %70 alkol ve povidon iyodin gruplarına randomize edilmiştir. <37 hafta doğan yenidoğan vakalar çalışmaya alınmamıştır. Vakaların demografik verileri, kolonizasyon ve infeksiyon oranları, göbek düşme zamanları değerlendirilmiştir. Bulgular: 1.gün kolonizasyon oranları ve kordon düşme zamanları arasında farklılık izlenmemiştir. Beşinci günde göbek güdüğü kolonizasyon oranları klorheksidin grubunda anlamlı oranda düşüktür.. Sonuç: Yüksek neonatal ölüm oranları olan bölgelerde ve ev doğumlarında hayatın ilk haftasında yenidoğan göbek bakımında klorheksidin uygulaması uygun seçenek olarak görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Göbek bakımı, Neonatal sepsis, Omfalit, Klorheksidin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;20:1

Bağlantı