Anlık Güç Spektrumu ile Eşleştirilmiş Kayıtların Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin İnelastik Yer Değiştirmelerine Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Yapının birinci periyodundaki elastik spektral ivme (Sa(T1)) ile anlık güç (IP(T1)) parametresinin birlikte kullanılması, yapının sismik tasarım ve değerlendirilmesinde yakın saha deprem kayıtlarının darbe özelliklerinin açıkça dikkate alınması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Yakın zamanda önerilen kayıt eşleştirme algoritmasında, yakın saha yer hareketleri hedef Sa spektrumu ve IP spektrumu ile aynı anda eşleşmektedir. Bu çalışma, IP’nin kayıt eşleştirmedeki önemini yalnızca Sa ile eşleştirilen kayıtlardan ve Sa ve IP ile eşleştirilen kayıtlardan elde edilen tek serbestlik dereceli sistemlerin doğrusal olmayan yer değiştirmelerini karşılaştırarak değerlendirmektedir. Orijinal ve eşleştirilen kayıtların sonuçları arasında herhangi bir fark olup olmadığını ve maksimum yer değiştirmeler arasındaki farklılıkların ne ölçüde kayıt setlerinin IP'lerindeki farklılıklara atfedilebileceğini test etmek için orijinal kayıtlarla da doğrusal olmayan dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Yer değiştirme değerlerinin kayıt setlerinin medyan IP seviyelerine duyarlı olabileceği ve kayıt eşleştirmede IP parametresinin dikkate alınmasının yakın saha yer hareketlerine maruz kalan yapıların performanslarının doğru bir şekilde tahmin edilmesinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yakın saha yer hareketleri, Darbeli kayıtlar, Kayıt eşleştirme, Doğrusal olmayan dinamik analiz

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye