Tanrısal Otorite İlişkileri ve Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

dc.authoridhttps://orcid.org/0009-0007-3517-6160
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0002-8270-7354
dc.contributor.authorNaz, Nurhan
dc.contributor.authorYılmaz, Onur
dc.date.accessioned2024-03-20T09:22:57Z
dc.date.available2024-03-20T09:22:57Z
dc.date.issued2023
dc.departmentFakülteler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, tanrısal otorite ilişkileri ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerinedir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ilindeki 430 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, tanrısal otorite ilişkilerini ölçmek için Tanrı Algısı ölçeği ve ölüm kaygısını ölçmek için ise Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan Demografik Veri Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizlerinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Parametrik test grubunda olan ve değişkenler arası ilişkiyi test eden Pearson korelasyon analizi, gruplar arası anlamlı farkı saptamak için Bağımsız Gruplar t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Yordayıcılık analizi için Çoklu Doğrusal Regresyon kullanılmıştır. Korelasyon katsayısı için değer aralığı; 0,000*-0.300 arası zayıf, 0,301-0,700 arası orta, 0,701-1,000 arası yüksek derecede ilişki olarak tanımlanmaktadır. Tüm çalışma kapsamında referans alınan güven aralığı %95, p değeri 0,05’tir. Araştırmanın bulgularına göre, Tanrı algısı ile ölüm kaygısı ölçeği değişkenleri arasında düşük düzey negatif korelasyon, olumsuz Tanrı algısı ile ölüm kaygısı ölçeği değişkenleri arasında düşük düzey pozitif korelasyon bulunmuştur. Kadınların erkeklere göre daha yüksek olumlu Tanrı algısına, erkeklerin ise kadınlara göre daha olumsuz Tanrı algısına sahip oldukları bulgulanmıştır. Tanrı algısı ve ölüm kaygısı arasındaki ilişki, eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılıklar göstermektedir. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.
dc.identifier.doi10.18221/bujss.1325548
dc.identifier.endpage67
dc.identifier.issn1307-5063
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage55
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/4568
dc.identifier.volume16
dc.language.isotr
dc.publisherBeykent Üniversitesi
dc.relation.ispartofBeykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTanrısal Otorite
dc.subjectÖlüm Kaygısı
dc.subjectTanrı Algısı
dc.titleTanrısal Otorite İlişkileri ve Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
10.18221-bujss.1325548-3256107.pdf
Boyut:
622.74 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.17 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: