Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyon

dc.authorid17772en_US
dc.authorid2918en_US
dc.contributor.authorAydın, Serap
dc.contributor.authorÖzçoban, Mehmet Akif
dc.contributor.authorAkan, Aydın
dc.contributor.authorTan, Oğuz
dc.date.accessioned2021-01-26T13:50:48Z
dc.date.available2021-01-26T13:50:48Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractObsesif Kompulsif Bozuklular (OKB) başka psikiyatrik belirtilerin de eşlik edebildiği nöropsikiyatrik bir hastalıktır. OKB için başlıca klinik değerlendirme kriteri, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) olsa da bunun yanı sıra, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)de kullanılmaktadır. Bu çalışma da OKB değerlendirme ölçekleri ile EEG senkronizasyonu arasında ki ilişki incelenmiştir. EEG senkronizasyonunu belirlemek için Global Alan Senkronizasyonu yöntemi ile hesaplanan GAS indisi kullanılmıştır. 30 adet OKB hastasına ait GAS indisleri ile bu hastalara ait OKB Klinik Değerlendirme Ölçekleri, arasındaki ilişki Spearman-rho korelasyon yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre alfa 1 frekans bandında ki GAS değerleri ile BAÖ arasında negatif ilişki bulunurken, teta, alfa 1 ve alfa 2 bantlarındaki GAS değerleri ile HDDÖ arasında, negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, OKB hastalarında anksiyete ve depresyon belirtilerinin senkronizasyon bozukluğuna bağlı olarak fonksiyonel bağlılıkta azalışa neden olduğunu göstermektedir. OKB’ye eşlik eden anksiyete ve depresyon şiddetindeki artışın, bilişsel işlem düzeyinde düşüşe neden olduğu görülmüştür.en_US
dc.identifier.citationSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 22, Sayı 2, 667-670, 2018en_US
dc.identifier.doi10.19113/sdufbed.47821
dc.identifier.issn1301-4048
dc.identifier.trdizinid379710en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/379710
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.19113/sdufbed.47821
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectObsesif kompulsif bozukluklar,en_US
dc.subjectEEG,en_US
dc.subjectSenkronizasyonen_US
dc.titleObsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG Senkronizasyonu Arasındaki Korelasyonen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
136 Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Değerlendirme Ölçekleri ile EEG.pdf
Boyut:
918.04 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: