Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Ceza muhakemesinde delil elde etmek amacıyla başvurulan yöntemlerden olan beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması, CMK m. 75 ve devamı maddelerde ve Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiş olup, hukuki niteliği ve koşulları tartışmalıdır. Nitekim beden muayenesi şüpheli, sanık veya diğer muhakeme süjelerinin bedenlerinin inceleme konusu yapılmasını gerektiren, dolayısıyla beden üzerinde delil elde edilmesini amaçlayan bir işlemdir. Vücuttan örnek alma ise, olaydan geriye kalan belirtilerle, şüpheli, sanık veya diğer muhakeme süjelerinin vücutlarından alınan örneklerin karşılaştırılması olanağını sağlayan bir delil değerlendirme aracıdır. Kanun koyucu, beden muayenesinin, iç ve dış beden muayenesi olarak şüpheli, sanık veya diğer muhakeme süjelerinin bedenleri üzerinde yapılabileceğini öngörmüştür. Kanunda şüpheli ve sanık açısından sadece iç beden muayenesine ve vücuttan örnek alınmasına yer verilirken, dış beden muayenesi Yönetmeliğin düzenleme alanına bırakılmıştır. Diğer muhakeme süjeleri içinse kanunda hem iç ve dış beden muayenesine, hem de vücuttan örnek alınmasına ilişkin hükümler öngörülmüştür. Özellikle kanunda yer almayan hususların yönetmelikle düzenlenmiş olması temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması bakımından sorun doğurmaktadır. Bu çalışmada söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirme amaçlanmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şüpheli, Sanık, Beden Muayenesi, Vücuttan Örnek Alınması

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2/3 (2016), 113-133

Bağlantı