Ekonomik Rehabilitasyon Süreci ve Yatırım Çevresi: Bosna Hersek Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bosna Hersek'te Dayton Antlaşması’nın(1995) hemen ardından, ülkenin ekonomik altyapısı ve varlıklarının % 90'ı tahrip edilirken Dünya Bankası tahminlerine göre, bunun yaklaşık maliyeti 20 Milyar $ civarındadır. Savaş sonu işsizlik oranı % 90’a ulaşmıştır. Dünya Bankası ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede aktif rol almalarıyla beraber, yeniden yapılanma sürecinde hızlı büyümeyle bu oran %30 civarına gerilemiştir. Çatışma doğası itibari ile yatırım iklimi ve ülkelerin refah düzeyini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca gelecekte çatışmanın tekrarlama riski ile gelir düzeyindeki zayıflık arasında bir bağ bulunmaktadır. Çatışma bölgesi olan Balkanlarda, özellikle Bosna ve Kosova’da uluslararası askeri önlemler her ne kadar kısa süreli barış ve istikrarı sağlamış olsa da, uzun süreli güvenlik ve barış ortamı ancak etkin bir ekonomik yeniden yapılanma sürecine bağlı kalmaktadır. Bu çalışmada, Bosna Hersek’in Ekonomik iyileşme süreci ele alınırken, özel kesim için karşılaşılan zorluklar irdelenmiştir. Ayrıca, Dünya Bankası, uluslararası kuruluşlar ve STK’ların bu süreçteki etkinlikleri üzerinde durulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çatışma, Ekonomik Yapılanma, Bosna Hersek, Dünya Bankası, Yatırım Çevresi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bilig , (74) , 97-123

Bağlantı