Yeşil Lojistik Yönetiminde Araç Rotalama Optimizasyonu İçin Bir Model Önerisi = A Model Proposal For Green Logıstıcs Management Vehıcle Routıng Optımızatıon

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykoz Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Günümüzde doğal kaynakların azalması, sera gazlarının küresel ısınmaya sebep olması ile tüketicilerin çevre ve sağlık konusunda daha duyarlı hale gelmeleri, işletmeleri çevreci stratejiler ile sürdürülebilir olmaya zorlamıştır. Etkin ve sürdürülebilir işletmeler, ekonomik faaliyetletlerini yüksek kar ve çevreye en az zarar ile gerçekleştirmek ile ayakta kalabileceklerdir. Bu amaçla, işletmelerin mal ve hizmet üetiminde çevreye karşı duyarlı ekonomik faaliyetler gerçekleştirmek temeline dayanan yeşil lojistik kavramı büyük önem kazanmıştır. Lojistik faaliyetlerinin en temel maliyet kalemleri taşıma ve depolama faaliyetleridir. Taşımacılık faaliyetleri, tüketilen fosil yakıtlar ve ortaya çıkan sera gazları sebebiyle, yeşil lojistik stratejisinin en önemli hedefi olmaktadır. Dağıtım ağlarını optimize ederek kat edilen mesafenin ve dolayısıyla tüketilecek yakıtın olabilecek en düşük seviyeye düşürülmesi, kıt olan doğal enerji kaynaklarının daha az tüketilmesi ve küresel ısınma sorununun temel sebebi olan karbon emisyonu miktarının düşürülmesini sağlayacaktır. Dağıtım ağının optimize edilmesi, araç rotalarının ve filolarının en iyi şekilde organize edilmesi ile münkün olabilecektir. Bu çalışmada, dağıtım ağlarının optimize edilmesi için kullanılan araç rotama problemlerinin bir türü olan yeşil araç rotalama problemi için bir matematiksel model önerilmiştir. Burada amaç, yeşil lojistik yönetimi stratejisi ile çevreci hizmetler üretme amacında olan işletmelere ve konu ile ilgili yapılan araştırmalara katkıda bulunmaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Araç Rotalama Problemi, Yeşil Araç Rotalama Problemi, Yeşil Lojistik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykoz Akademi Dergisi, 2018; 6(1), 29-46