Silika Aerojel Katkılı Hibrit Silis Dumanı Harçlarının Mekanik, Por Yapısı,Termal İletkenlik ve Mikro Yapı Özellikleri

dc.contributor.authorBostancı, Levent
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:53Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:53Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractÇimento esaslı karışımlarda yüksek miktarda silika aerojel kullanımının çimento esaslı malzemelerin termalyalıtım özelliklerine üstün düzeyde katkı sunduğu iyi bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, günümüz koşullarındasilika aerojellerin üretim maliyeti geleneksel yalıtım malzemelerine kıyasla oldukça yüksektir. Bu çalışma, düşükkatkı oranlarında silika aerojel tozu içeren alkali-aktive edilmiş hibrit silis dumanı harç özelliklerineodaklanmaktadır. Bu amaçla aerojel katkı oranları çimento ağırlığınca %0, %0.25 ve %0.5 düzeylerinde tasarlandıve harç karışımlarının alkali aktivasyonu çimento ağırlığınca %0.1 ve %0.2 dozajlarındaki sodyum karbonat(Na2CO3) ile gerçekleştirildi. 2, 7 ve 28 günlük kür sürelerinin tamamlanmasından sonra, az miktardaki silikaaerojel ilavesinin hibrit harç numunelerinin mekanik, termal iletkenlik, por yapısı özellikleri ve mikro yapımorfolojisi üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, % 0.25 aerojel katkılı numunelerdemaksimum % 2.4'lük basınç dayanımı düşüşüne karşın numunelerin termal yalıtım özelliklerinin % 28 düzeyindegelişebildiğini göstermektedir. Hibrit silis dumanı harçlarında jel gözenek oluşumunun yüksek seviyesine (?% 40)bağlı olarak, silika aerojel ilavesinin harç numunelerinin mekanik özellikler üzerindeki olumsuz etkisisınırlanmaktadır. Bu çalışma hibrit silis dumanı harç karışımlarında silika aerojellerin kullanımı hakkında yeni birbakış açısı sunmaktadır.en_US
dc.identifier.doi10.24012/dumf.754876
dc.identifier.endpage163en_US
dc.identifier.issn1309-8640
dc.identifier.issn2146-4391
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.trdizinid482649en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24012/dumf.754876
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/482649
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2319
dc.identifier.volume12en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSilika Aerojel Katkılı Hibrit Silis Dumanı Harçlarının Mekanik, Por Yapısı,Termal İletkenlik ve Mikro Yapı Özelliklerien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar