Silika Aerojel Katkılı Hibrit Silis Dumanı Harçlarının Mekanik, Por Yapısı,Termal İletkenlik ve Mikro Yapı Özellikleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çimento esaslı karışımlarda yüksek miktarda silika aerojel kullanımının çimento esaslı malzemelerin termalyalıtım özelliklerine üstün düzeyde katkı sunduğu iyi bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, günümüz koşullarındasilika aerojellerin üretim maliyeti geleneksel yalıtım malzemelerine kıyasla oldukça yüksektir. Bu çalışma, düşükkatkı oranlarında silika aerojel tozu içeren alkali-aktive edilmiş hibrit silis dumanı harç özelliklerineodaklanmaktadır. Bu amaçla aerojel katkı oranları çimento ağırlığınca %0, %0.25 ve %0.5 düzeylerinde tasarlandıve harç karışımlarının alkali aktivasyonu çimento ağırlığınca %0.1 ve %0.2 dozajlarındaki sodyum karbonat(Na2CO3) ile gerçekleştirildi. 2, 7 ve 28 günlük kür sürelerinin tamamlanmasından sonra, az miktardaki silikaaerojel ilavesinin hibrit harç numunelerinin mekanik, termal iletkenlik, por yapısı özellikleri ve mikro yapımorfolojisi üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, % 0.25 aerojel katkılı numunelerdemaksimum % 2.4'lük basınç dayanımı düşüşüne karşın numunelerin termal yalıtım özelliklerinin % 28 düzeyindegelişebildiğini göstermektedir. Hibrit silis dumanı harçlarında jel gözenek oluşumunun yüksek seviyesine (?% 40)bağlı olarak, silika aerojel ilavesinin harç numunelerinin mekanik özellikler üzerindeki olumsuz etkisisınırlanmaktadır. Bu çalışma hibrit silis dumanı harç karışımlarında silika aerojellerin kullanımı hakkında yeni birbakış açısı sunmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1

Künye