Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı, gelir ve aylıkların birleşmesi hususunda yürürlükteki sistem ve geçmiş sosyal güvenlik sistemleri kapsamında kazanılmış hakları karşılaştırmak ve sorunları ortaya çıkarmaktır. Gelir ve aylıkların birleştirilmesi hususu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yeniden düzenlenmiş ve tüm çalışanlar için aynı şekilde uygulanmaya başlanmıştır. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önceki kazanılmış haklar ile Kanun’un yürürlük tarihinden sonraki gelir ve aylıkların birleşmesi hususu farklı Kanunları ilgilendirmesi nedeniyle farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada, öncelikle gelir ve aylıkların birleşmesi hususu tartışılacaktır. Daha sonra sırasıyla uzun vadeli sigorta kollarından bağlanan aylıkların birleşmesi, kısa vadeli sigorta kollarından bağlanan gelirlerin birleşmesi, gelir ve aylıkların birleşmesi, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce kazanılmış gelir ve aylıkların birleşmesi ile bu gelir ve aylıklara yürürlük tarihinden sonra eklenen gelir ve aylıkların birleşmesi hususları yargı kararları ve uygulama örnekleri de dikkate alınarak ele alınacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gelir, Aylık, Gelirlerin Birleşmesi, Aylıkların Birleşmesi, Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2/3 (2016), 89-111

Bağlantı