İlk Başvuru Noktası Aile Hekimliği Polikliniği Olan Özel Bir Hastanede Birim Maliyetin Poliklinik Bazında Hesaplanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İnönü Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışma, polikliniklerde birim maliyetleri pratik bir şekilde hesaplama yöntemini içerir. Hastanelere özgü maliyet merkezleri tanımlayarak poliklinikteki SUT puanı, fiyatlar (fiyat puanı) ve muayene sayılarını esas alıp, indirek giderlerle farklı dağıtım anahtarı kullanılarak muayene maliyetleri hesaplanmıştır. Çalışmamızın bulgularında direk giderler dağıtım anahtarı olarak kullanıldığında poliklinik %12,5 zarar ederken personel giderleri dağıtım anahtarı olarak kullanıldığında %6,5 kar etmektedir. Sonuç olarak poliklinik muayene maliyetleri, hem indirek giderlerin dağıtımında kullanılan anahtar çeşitlerinden, hem de SUT puanı, fiyatlar (fiyat puanı) ve muayene sayısındaki hesaplamalardan etkilenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Birim maliyet, Birim maliyet, Hastane yönetimi, Hastane yönetimi, Maliyet analizi, Maliyet analizi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi , Cilt 8, Sayı 1 (2020) 123-140