Sigorta Sektöründe Kasko Poliçe Seçimi için Bulanık Mantık Temelinde Üç Farklı Çözüm: AHP – ANP – VIKOR Yöntemleri ve Türkiye’den bir Uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Süleyman Demirel Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Kişi ve kurumların ömürlerinin her aşamasında karşılaşabilecekleri risklerden korunmasını ve finansal açıdan en az zararla bu risk sonuçlarını atlatmasını sağlayan sigorta sektörü günümüzde hem Türkiye’de hem de dünya genelinde hızlı bir gelişim göstermektedir. Özellikle her gün yüzlerce yeni otomobilin piyasaya çıktığı Türkiye’de sigorta ettiren kişiye ait aracın uğrayacağı zararları karşılayan bir sigorta türü olan kasko poliçe pazarı hızla büyümekte ve bu pastadan pay almak isteyen rekabetçi firma sayısı da artmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye sigorta sektörünün bir branşı olan kasko poliçe seçimi için 5 kriter ve 22 alt kriterden oluşan hiyerarşik bir model kurulmuş ve bu model temelinde 5 farklı kasko poliçesi üreten sigorta şirketi değerlendirilmiştir. Modele dayanarak yapılan değerlendirmede, en uygun kasko poliçesi üreten sigorta şirketi öncelikle analitik hiyerarşi prosesi, ardından analitik ağ prosesi ve son olarak da VIKOR yöntemi ile belirlenmiş ve bulanık mantık temelinde üçgensel sayılar ile yapılan bu değerlendirmelerde bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Analitik hiyerarşi prosesi, Analitik ağ prosesi, VIKOR, Bulanık mantık, Kasko poliçe seçimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 22, Sayı 2, 779-793, 2018