A multicriteria call center site selection by hierarchy grey relational analysis

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tesis kuruluş yeri seçimi nitel ve nicel faktörleri dikkate alan bir karar problemi olmakla beraber aynı zamanda organizasyonun başarısını etkilemesi açısından da en önemli stratejik kararlardan birisidir. Esasında bir grup alternatifi birçok kriter temelinde değerlendirmeyi içermektedir. Bu kapsamda alternatif ve etkenler fazla olduğu zaman başarılı kararlar için çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu makalede karar problemi, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemlerini temel alan çok kriterli karar verme yöntemlerinden Hiyerarşik Gri İlişkisel Analiz yönteminin çağrı merkezi yer seçimi için bir projenin parçası olarak uygulanmasıyla örneklendirilmiştir. Seçimin amacı alternatifler arasından en uygun yeri belirlemektir. Alternatif olarak verilen dokuz şehir ondört alt kriter içeren insan kaynağı, ekonomik ve bölgesel şartlar kapsamında karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye