Farklı Bitirme ve Parlatma Sistemlerinin “Bulk Fill” Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, farklı bitirme ve parlatma sistemlerinin farklı tipteki kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, 3 farklı tipte “bulk fill” kompozit rezin kullanıldı; SonicFill, Fill-Up, Estelite Bulk FillFlow. Toplam 72 adet kompozit disk hazırlandı (n=24). Örnekler, her alt grupta 8 örnek olacak şekilde uygulanan parlatma yöntemine göre rastgele3 alt gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki örneklere herhangi bir işlem uygulanmadı, diğer gruplardaki örneklere ise iki aşamalı Kenda ve üç aşamalı OptiDisc parlatma sistemleri uygulandı. Örneklerin yüzey pürüzlülükleri profilometre kullanılarak ölçüldü. İstatistiksel analiz tek yönlü ANOVA ve“post hoc” testleri kullanılarak yapıldı (p=0,05). Bulgular: Bütün gruplarda, en düşük pürüzlülük değerleri kontrol grubunda ölçüldü ve Estelite Bulk Fill Flow, SonicFill, Fill-Up grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. OptiDisc uygulanan grupta, Sonic ill, Estelite Bulk Fill Flow ve FillUp grupları birbirlerinden anlamlı düzeyde farklı bulundu. Polisaj lastiği uygulanan grupta, Estelite Bulk Fill Flow ve SonicFill gruplarının pürüzlülük değerleri benzer, Fill-Up grubunun pürüzlülük değeri ise daha düşük bulundu. Bitim ve polisaj uygulanan gruplar arasında, en az pürüzlülük değeri OptiDisc polisaj sistemi uygulanan Estelite Bulk Fill Flow grubu gösterdi. Sonuç: Kompozit rezinlerin polisajında uygulanan tek aşamalı veya çok aşamalı sistemler, yüzey pürüzlülüğü açısından farklılık gösterebilir. Yapılan bu in vitro çalışmanın sınırlamaları dâhilinde kompozit rezin tipinden bağımsız olarak diskle yapılan parlatma işlemleri ile en düşük pürüzlülük değerleri elde edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bitirme ve polisaj, “bulk fill” kompozit, Yüzey pürüzlülük

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türkiye Klinikleri J Dental Sci. 2021;27(2):280-5