İşletmelerde Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makalemizde son yıllarda hızla gelişen bilgi teknolojilerinin, işletme yönetim ve işletme fonksiyonları üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışmaktayız. Ulusal hudutların dışına çıkarak, uluslarararasılaşmanın da ötesinde küreselleşen dünyanın üretim ve ticaretinde klasik olarak yıllardan beri okuttuğumuz tüm işletme ve yönetim fonksiyonlarında kökten değişimler yaşanmakta, adeta internet ve ona dayalı olarak üretilen ve geliştirilen eylemsel bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, ERP, CRM, e-pazar ortamları, tepe yönetimi bilgi sistemleri ve diğer karar destek sistemleri, işletme verimlilik ve etkinliğinde, rekabet avantajı yaratılmasının olmazsa olmaz araçları olmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgi teknolojileri, karar destek sistemleri, elektronik işletme, tepe yönetimi bilgi sistemleri, elektronik pazar ortamları, işletme kaynak planlama sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi yönetimi, intranet, extranet

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 3(2), 2009, 1-21

Bağlantı