Modernizasyon Teorisi Bağlamında Demokrasinin Sosyal Gereksinimleri: GEREKSİNİMLERİ: Ridge Regresyon Yaklaşımından Ampirik Bulgular

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Doğuş Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Genel olarak sosyo-ekonomik kalkınma ve demokrasi arasındaki ilişkinin altını çizen mevcut teorik literatürle birlikte çalışma, küresel ölçekte ekonomik kalkınma ve demokrasi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada Lipset (1959)’in ufuk açıcı çalışmasıyla birlikte karşılaştırmalı siyaset içerisinde de önemli bir yer edinen modernizasyon teorisi çerçevesinde ekonomik kalkınmanın- artan kişi başına gelir demokrasi için sosyal bir gereklilik olup olmadığı konusu veri setine ulaşılabilirlik baz alınarak 2018 yılı, 118 ülke verisi için analiz edilmektedir. Ridge regresyon yöntemi ile gerçekleştirilen analiz sonucunda ekonomik kalkınma, demokrasiyi anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. Elde edilen bu bulgu Lipset hipotezini destekler nitelikte olmanın yanı sıra belirli yapısal koşulların istikrarlı demokrasiye elverişli olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan siyasi istikrar, hükümet etkinliği ve endüstri (katma değer) değişkenlerinin demokrasiyi pozitif yönde etkilediği; askeri harcamalar, mal ve hizmet ihracatı, kentleşme ve doğal kaynak gelirlerinin ise demokrasiyi negatif yönde etkilediği tespit edilmiş ve elde edilen bulguların gerekçeleri tartışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Demokrasi, Ekonomik Kalkınma, Lipset Hipotezi, Ridge Regresyon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye