Algılanan Örgüt Desteği ile Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı İlişkisinde Kendini İşletmeden Hissetmenin ve İşten Aileye Yönelik Çatışmanın Rolü

Özet

Araştırmalar, algılanan örgüt desteğinin genel olarak üretkenlik karşıtı iş davranışlarının ortaya çıkmasını engellediğini göstermektedir. Bu araştırma, üretkenlik karşıtı iş davranışlarının bireye yönelik boyutunu inceleyerek sınırlı kalan algılanan örgüt desteği ile üretkenlik karşıtı iş davranışı ilişkisinde kendini işletmeden hissetme ve işten aileye yönelik çatışmanın aracılık etkisine odaklanmaktadır. Araştırma, İstanbul’ da faaliyet gösteren otel işletmelerinde yapılmış olup, elde edilen veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda algılanan örgüt desteği ile üretkenlik karşıtı iş davranışı (bireye yönelik) ilişkisinde kendini işletmeden hissetme ve işten aileye yönelik çatışmanın tam aracılık rolü olduğu bulunmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı, Algılanan Örgüt Desteği, Kendini İşletmeden Hissetme, İşten Aileye Yönelik Çatışma

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye