Balıkesir İli Gönen İlçesi Ekonomik Değerlerinin Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Ülkelerin ekonomik kalkınmasında ulusal kalkınma politikaların yanı sıra bölgesel veya yerel kalkınma politikaları ve stratejileri etkili olmaktadır. Bölgelerin kapasitelerinin ortaya çıkarılarak, bu kapasitelerle uyumlu uygulanacak model ve araçlarla bölgesel olarak yaratılan değerler arttırılabilmektedir. Bu değerlerin etkinliğinin arttırılması ile hem bölgelerin kalkınmasına hem de ulusal ekonomiye önemli katkılar sağlanabilmektedir. Çalışmamızda öncelikle ekonomik büyüme, kalkınma ve bölgesel kalkınmaya ilişkin teoriler özetlenmiştir. Daha sonra Gönen ilçesinin demografik yapısı ve genel ekonomik faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Balıkesir ili Gönen ilçesi tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve el sanatları üretimi ile ekonomik değer yaratan bir yöremizdir. İlçemizin bu alanlarda yarattığı ekonomik değerin ne kadar olduğu, yıllar itibarıyla nasıl değişiklikler gösterdiği çalışmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. Gönen’de yaratılan ekonomik değerin ne kadarının hangi ekonomik faaliyet alanından geldiği ve yıllar itibarıyla bu yapıda değişiklik olup olmadığı analiz edilmektedir. Ekonomik değer yaratan sektörlerin fiziksel anlamda kapasiteleri ve ürettikleri ekonomik değerler ortaya çıkarılmıştır. Yıllar itibarıyla üretim miktarları alınmış, bu miktarların parasal değerleri hesaplanarak yıllar itibarıyla yaratılan toplam ekonomik değerlere ulaşılmıştır. Daha sonra bu alanlarda önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek gelişmelerin neler olabileceği değerlendirilmiştir. İlçemizde var olan potansiyelin nasıl arttırılabileceği, yapılabilecek iyileştirmelerin neler olabileceği, uygulanabilecek yeni modellerle hangi alanlarda gelişim sağlanabileceğine ilişkin değerlendirme ve öneriler oluşturulmuştur. Bu değerlendirme ve öneriler bölgesel paydaşlarla, bölgede yaşayan, bölgede çalışan kişi, kurum ve şirketlerle ortak yapılan çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Bu nedenle gerçekçi ve karar vericilere, politika uygulayıcılara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Çalışmamızda Balıkesir ili Gönen ilçesinin ekonomik kapasitesinin, değerlerinin neler olduğu ve bu ekonomik değerlerin daha verimli kullanılarak bölgenin kalkınmasına katkısının nasıl arttırılacağı incelenmektedir. Analiz ve değerlendirmelerde Türkiye İstatistik Kurumu, Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü, Gönen Ticaret Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü verileri kullanılmıştır. Gönen bölgesine özgü olarak yapılan bu çalışmanın bölgenin orta vadeli büyüme ve kalkınmasına katkı yapması dileğimiz ve beklentimizdir. Bundan sonrasında üniversitelerle yapılacak işbirlikleri ile Gönen ve diğer yöreler için bölge kalkınmasına ivme kazandırılması yönünde çabaların sürdürülmesi faydalı olacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Ekonomi, Tarım

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 12/1 (2019), 100-116