Tüketici Davranışlarının İncelenmesi ve İstanbul İstiklal Caddesi Üzerine Bir Örnek Uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Dünyanın önemli metropollerinden birisi olan İstanbul; Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi ile farklı bir ambiyans oluşturmuştur. Günde ortalama 45 ile 50 bin kişinin gelip geçtiği İstiklal Caddesi farklı kültür ve inançtan insanı misafir etmekte ve ağırlamaktadır. Bu araştırma ile İstiklal Caddesine gelen farklı kültürden tüketicilerin davranışları incelenmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına paralel olarak tüketicilerin tüketim tercihleri üzerinde de durulmuştur. Uygulamalı olan bu araştırmada anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu rasgele yöntemle seçilmiş 98 tüketici birey oluşturmuştur. Elde edilen verilen cronbach alpha güvenirlilik testine tabi tutulmuş ve 0.86 değeri elde edilmiştir. Elde edilen anket verileri SPSS istatistik 16 programı ile analiz edilmiştir. Basit rassal analiz tekniği ile hipotez testleri uygulanmıştır. Ayrıca Ki-Kare testleri uygulanarak elde edilen bazı verilerin yüzdeleri grafikler halinde çalışmada gösterilmiştir. Araştırmanın sonunda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bazı işyerlerinden alışveriş yapan tüketicilerin sosyo-kültürel yapılarına bağlı olarak ekonomik güce bağlı olarak satın alma algılarında farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tüketicilerin tercihleri, satın alma eğilimleri, miktarı, ürün farklılığı yine bu faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstiklal Caddesi, İstanbul, Tüketici, Davranış, Satın Alma, Ekonomi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi sf. 124 - 139

Bağlantı