İstanbul Fatih Külliyesi Binalarında Yapısal Sorunlar ve Nedenleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İstanbul Tarihi Yanmada dördüncü tepe üzerinde yer alan, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Fatih külliyesi binaları, İstanbul'daki diğer binalar gibi tarih boyunca depremlerden etkilenmiştir. Bu topraklarda yüzyıllar boyunca oluşan yapı geleneğinde deprem etkilerinin karşılanmasına yönelik detayların geliştirildiğini bilmekteyiz. Buna karşın, Fatih Külliyesi binalarında zaman içinde ağır hasarlar meydana gelmiştir. Bu hasarların yanlızca depreme bağlı oluştuğu görüşü yaygın bir görüştür. Ancak hasarlara neden olan etkenler incelendiğinde deprem yanında birçok etkenin külliye binalarında ağır hasarlara neden olduğu görülmektedir. Bu etkenlerin başında planlama kararlarına bağlı olan çevresel değişimler gelmektedir. Fatih Külliyesi binalarına ve çevresine müdahale kararlarının binalar üzerindeki etkileri araştırılırken alanın tarihsel topoğrafik özelliklerinin belirlendiği erken dönemlere kadar uzanmak gerekmektedir. Depreme karşı bir yapı geleneği olan bu coğrafyada, tarihi yapılara müdahale kararlarının doğurduğu sonuçlan Fatih Külliyesi özelinde tartışmak, bu zararlan deprem etkileri ile karşılaştırmak gerçekle yüzleşmek açısından önemli görülmektedir. Bu bağlamda yazılı ve görsel kaynaklar üzerine temellendirilerek belirlenebilen tarihsel topografyanın temel özelliklerinin ve zaman içindeki değişiminin incelenmesinin günümüzde karşılaştığımız problemlerin daha iyi anlaşılması bakımından kaçınılmaz olduğu açıktır. Bu nedenle makalede, araştırma alanı olarak ele alman Fatih Külliyesi binalarının bulunduğu alanın tarihsel topoğrafik yapısı ve bu yapıdaki değişim nedenleri ve binalara olan etkilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fatih Külliyesi Binaları, Deprem

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING Volume 5(1-2), 2012,1-26

Bağlantı